SEGUW ( stichting ecologische groen)

Wij maken Utrecht-West groener

Stichting Ecologisch Groen Utrecht-West (SEGUW) brengt de natuur in de stad. Dat doen we door groengebieden ecologisch verantwoord in te richten en te beheren. Inheemse planten en dieren krijgen zo weer een kans. We doen ons werk al sinds 2003, samen met de gemeente Utrecht, omwonenden en andere geïnteresseerden.

Vier ecologische groengebieden

Inmiddels beheert de SEGUW vier ecologische groengebieden:

  • de nevengeul aan de Richard Wagnerlaan ter hoogte van de Oude Leidseweg;
  • de groenstrook langs de Vleutense Wetering ter hoogte van de Kanaalweg;
  • de oevers van de Oude Rijn bij de Tanimbarkade en Billitonkade;
  • de groenstrook op de landpunt (hoek Keulsekade-Adikade) waar de Oude Rijn uitkomt in het Merwedekanaal.

Activiteiten

Elke beheergroep heeft zijn eigen activiteiten. Zo heeft de beheergroep van de nevengeul van april tot en met oktober elke eerste maandag van de maand een werkavond. Ook organiseert de groep in het voorjaar en de zomer rondleidingen op het eiland. Deze worden op de homepage aangekondigd.

Ecologisch eiland in Leidsche Rijn

Ons eerste project was het graven van een bypass - nevengeul - in de Leidsche Rijn ter hoogte van de Richard Wagnerlaan en Oude Leidseweg. Hierdoor is een eiland ontstaan. Het eiland is ingeplant met inheemse soorten. Een goede plek voor vogels en reptielen. Het ecologisch beheer van het eiland en de oevers langs de geul is in handen van buurtbewoners. De nevengeul is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

SEGUW ondersteunt bewoners

Stichting Ecologisch Groen Utrecht-West ondersteunt bewoners die gezamenlijk een groengebied willen beheren. Dat doen we door:

  • het overleg tussen de bewoners (beheergroep), gemeente en Wijkbureau West te coördineren;
  • technische ondersteuning te geven bij aanleg en onderhoud van het ecologisch groen;
  • geld te geven voor de aanschaf van planten en gereedschap. Hiervoor doen we jaarlijks een beroep op het leefbaarheidsbudget van de gemeente Utrecht.

IJsvogels en orchideeën

De groengebieden zijn klein maar succesvol. Er komen steeds dieren en planten op af, ook bijzondere soorten. Zo zien we regelmatig de ijsvogel en de groene specht. Er zijn veel verschillende soorten libelles en vlinders en natuurlijk ook padden, bruine kikkers en salamanders. Voorbeeld van bijzondere inheemse planten zijn de kleine ratelaar en diverse soorten orchideeën. De groengebieden zijn ook een sociaal succes: een grote groep enthousiaste vrijwilligers, vooral buurtbewoners, werken er met veel plezier samen.

tekst: Annet Huizing | vormgeving: solomoos | webbouwer: beeld-verhaal